Polityka prywatności strony www.artifices.com.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Artifices Artificibus z siedzibą w Katowice, ul. Bolesława Kominka 7/2, 42-072 Katowice, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000986909, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6343013169, REGON: 522817205 (zwany dalej „Właścicielem”).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

• przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR);
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.
Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
• wysyłania zaproszeń do wsparcia i dołączenia do działań, konferencji, debat, warsztatów, spotkań i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Artifices Artificibus;
• prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku;
• realizacji zamówień;
• wysyłania newslettera po wyrażeniu odpowiedniej zgody;
• tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu, z którym zawierana jest umowa z zastrzeżeniem, iż przystąpi od do umowy współadministrowania danymi osobowymi z administratorem danych;
• ulepszenia prezentowanej oferty produktowej oraz zawartości strony internetowej;
• w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.


OKRES PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym będzie istniała do tego podstawa prawna, a zatem do momentu, w którym:
• przestanie na administratorze ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;
• cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania;
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.


POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Artifices Artificibus.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W każdej chwili mają Państwo możliwość do:
• wycofania zgody wobec przetwarzania;
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres: kontakt@artifices.com.pl.
W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe.


PLIKI „COOKIES”
Strona internetowa artifices.com.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Brak zmiany po Państwa stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników oraz tworzenia zagregowanych statystyk.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.


W ramach strony internetowej stosowane są cookies:
• „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
• „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).